Grafi Dentare Skaner 3D GALERIA

Welcome toGrafi Dentare Skaner 3D GALERIA

Grafi Dentare Skaner 3D GALERIA operon ne treg që nga viti 2015, te parët që sollëm teknonogjinë e fundit te Skaner CBCT, Grafi Dentare Tirane
Welcome to

Grafi Dentare Skaner 3D GALERIA

Dental X-ray 3D Scanner GALERIA has been on the market since 2015.

Grafi Dentare Skaner 3D GALERIA operon ne treg që nga viti 2015, te parët që sollëm teknonogjinë e fundit te Skaner CBCT, Grafi Dentare Tirane

Services

3D Scanner

3D Scanner

3D Scanner

Panoramic X Ray

Panoramic X Ray

Panoramic X Ray

Cephalometric Analysis

Cephalometric Analysis

Cephalometric Analysis

CBCT scanner, maximum quality, Minimal radiation exposure

We take maximum care of our patients

The importance of protecting the Thyroid Glands from X-rays: