Grafi Dentare Skaner 3D GALERIA

Shërbime

Skaner 3D

Skaner maksilofacial

Skaner maksile

Skaner mandibule​

Skaner seksional​

Grafi

Grafi Dentare Skaner 3D GALERIA operon ne treg që nga viti 2015, te parët që sollëm teknonogjinë e fundit te Skaner CBCT, Grafi Dentare Tirane

Grafi Cefalometrike​

Grafi Dentare Skaner 3D GALERIA operon ne treg që nga viti 2015, te parët që sollëm teknonogjinë e fundit te Skaner CBCT, Grafi Dentare Tirane

Grafi Panoramike

Grafi Dentare Skaner 3D GALERIA operon ne treg që nga viti 2015, te parët që sollëm teknonogjinë e fundit te Skaner CBCT, Grafi Dentare Tirane

Grafi Antero Posteriore​

Grafi Dentare Skaner 3D GALERIA operon ne treg që nga viti 2015, te parët që sollëm teknonogjinë e fundit te Skaner CBCT, Grafi Dentare Tirane

Analizë Cefalometrike

Grafi Dentare Skaner 3D GALERIA operon ne treg që nga viti 2015, te parët që sollëm teknonogjinë e fundit te Skaner CBCT, Grafi Dentare Tirane

Grafi Dore (mosha skeletike)

Grafi Dentare Skaner 3D GALERIA operon ne treg që nga viti 2015, te parët që sollëm teknonogjinë e fundit te Skaner CBCT, Grafi Dentare Tirane

Grafi artikulacionesh në dy pozicione

Grafi Dentare Skaner 3D GALERIA operon ne treg që nga viti 2015, te parët që sollëm teknonogjinë e fundit te Skaner CBCT, Grafi Dentare Tirane

Grafi e Vogël Dentare

Grafi 1/2 Panoramike

Grafi Dentare Skaner 3D GALERIA operon ne treg që nga viti 2015, te parët që sollëm teknonogjinë e fundit te Skaner CBCT, Grafi Dentare Tirane

Grafi Sinusesh Submento-Vertex